Vår drivkraft - att driva era byggprojekt

Vi är en byggentreprenör som trivs bäst i totalentreprenaden. Vi är projektmänniskor och vill finnas på plats på våra byggen. Våra erfarna medarbetare genomför byggentreprenader från projektidé till överlämnandet av den kompletta byggnaden. Det är vår kärnverksamhet men vid behov agerar vi även projektledare, projekteringsledare eller second opinion i alla skeden inom fastighetsutveckling. Vi säkerställer en byggbar produkt utan att göra avkall på kvalité, arkitektur och design.

Samverkan

Hawilas strategi bygger på tidig och nära samverkan med dig som kund. När vi kan projektet och dess utmaningar tar vi gemensamt nästa steg. I det går vi samman med underentreprenörer där ett gott och nära samarbete genererar nytta i projektet. Vi har kontaktnätet för alla tänkbara utmaningar vid projektgenomförandet.

Styrning

Hawila arbetar strukturerat med samordning, tidsplanering, ekonomi, kvalité, miljö och arbetsmiljö. Med strukturen som grund adderar vi ledarskap och engagemang. Vi jobbar genom VDC och använder BIM med digitala verktyg.

Fabrik

Hawila ansvarar för en effektiv fabrik. Den etableras genom noggrann planering, projektering och upphandling. Den tillfälliga fabriken anpassas för att genomföra alla arkitektoniska visioner i projektet. Fabriken avetableras succesivt för att slutligen helt upphöra. Det är ingenjörskonst för oss.

Vi på Hawila

Kontakt

Org nr: 559194-0738

Postadress:
Box 6025
102 31 Stockholm